StellenContact.nl gratis site, Uniek in Nederland alleen voor stellen, gericht op erotiek en/of vriendschap.

Disclaimer

stellen 2

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

◦ website: elke webpagina van deze website.

◦ eigenaar: de bevoegde eigenaar van de website.

◦ gebruik: bezoeken/bekijken van de website / plaatsen van ads.

◦ gebruiker: de bezoeker/gebruiker van de website.

◦ inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, of andere objecten.

◦ schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

 

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. De eigenaar behoudt zich het recht toe om advertenties zonder opgaaf te weigeren of te verwijderen.

2. De eigenaar spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. De eigenaar verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

4. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

5.De eigenaar mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6.Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al hetgeen de gebruiker vanuit de website verzendt.

8.De eigenaar behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de website monitoren.

9.De gebruiker zal de eigenaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan gebruikers gebruik van de website, gebruikers inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.